Скасування спецмит на імпорт автомобілів

В рамках співпраці з ВААІД (Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів) нами оскаржено у судовому порядку дії Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, направлені на введення з 13.04.2013 р. спеціальних мит на імпорт автомобілів. 

14 березня 2013 року в газеті «Урядовий кур’єр» Міністерством економічного розвитку та торгівлі України було опубліковано Повідомлення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування спеціальних  заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вчинила протиправну бездіяльність, а саме - офіційно не оприлюднила рішення МКМТ від 28.04.2012 р. № СП-275/2012/4423-08.

 

Крім цього протиправними є спільні пов'язані дії Міністерства економіки та МКМТ з вчинення 14 березня 2013 р. опублікування повідомлення в газеті «Урядовий кур'єр» в частині того, що вказане рішення комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

 

Суть правової позиції:

 1. Рішення МКМТ – нормативно-правовий акт

 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі є суб’єктом владних повноважень.

Згадане рішення МКМТ від 28.04.2012 № СП - 275/2012/4423-08 є нормативно-правовим актом, який розрахований на багаторазове виконання (використання) протягом тривалого періоду часу щодо заздалегідь невизначеного кола конкретних суб’єктів.

 

2. Протиправна бездіяльність – не оприлюднення нормативно-правого акта (рішення)

У відповідності до статті 57 Конституції України кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.

Таким чином, громадяни мають гарантоване Конституцією України право знати свої права і обов’язки, які визначені у нормативно-правових актах, які мають бути доведені до відома населення у відповідному порядку.  Інакше – вони не можуть вважатися чинними.

МКМТ є суб’єктом владних повноважень, який здійснює владні управлінські функції з оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної   діяльності   в   Україні, рішення якої є обов’язковим до виконання, в тому числі і щодо запровадження спеціальних заходів щодо імпорту в Україну.

Отже, МКМТ є розпорядником публічної інформації у відповідності до ч.1 ст.13 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

За ч.1 ст.14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» на МКМТ покладено обов’язок оприлюднювати інформацію про прийняті нею рішення. 

А за ч.2 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»  встановлено, що МКМТ, як розпорядник інформації  зобов'язана оприлюднювати  нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних).

 В той же час, ч.2 ст.15 вказаного Закону визначено, що Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті  із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

За змістом ч.3 ст.8 ЗУ «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» газета, в якій публікуються рішення МКМТ  – це друкований орган Кабінету Міністрів України, яким являється газета «Урядовий кур’єр».

Таким чином, рішення МКМТ мало би бути оприлюднено МКМТ не пізніше 03 травня 2012 року в газеті «Урядовий кур’єр», чого, однак, зроблено не було, чим і було допущено протиправну бездіяльність з боку МКМТ.

Така протиправна бездіяльність порушує гарантоване ст.57 Конституції України право знати свої права та обов’язки, а також право на доступ до публічної інформації шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях за ст. 5 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

 

3. Протиправність дій зі створення і вчинення повідомлення

В ПОВІДОМЛЕННІ йшлося про те, що вказане Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Дія зі створення і надання такого повідомлення у названій частині є протиправними виходячи з такого.

Відповідно до ст.22 ЗУ «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» Комісія відповідно та на виконання цього Закону може у межах своїх повноважень приймати акти. Такі акти набирають чинності у зазначені в них строки, крім випадків, якщо інше не передбачено цим Законом, але не раніше дня опублікування цих актів у газеті або доведення їх до відома заінтересованих осіб в інший спосіб, і є обов'язковими для виконання.

Оскільки назване рішення МКМТ є нормативно-правовим актом, то воно поширюється не тільки на заінтересованих осіб, які брали участь в спеціальному розслідуванні, а й на абсолютно невизначене коло суб’єктів, які мають намір та/або будуть імпортувати товар, що став об’єктом застування спеціальних заходів.

Таким чином, для рішень МКМТ, які є нормативно-правовими актами, відповідно до ст.22 ЗУ «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» встановлено єдиний і виключний порядок набуття чинності  - не раніше дня опублікування такого РІШЕННЯ в газеті («Урядовий кур’єр»).

З цього видно, що дія з повідомлення в газеті «Урядовий кур’єр» про те, що вказане Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього ПОВІДОМЛЕННЯ -  є неправомірною, так як дане рішення МКМТ, у відповідності до ст.22 ЗУ «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», може набути чинності не раніше дня опублікування саме такого РІШЕННЯ в газеті («Урядовий кур’єр»).

Однак, вказаного РІШЕННЯ до цих пір офіційно не оприлюднено, в тому числі, його не опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр», його повний і точний текст до відома населення офіційно не доведено.

Таким чином, факт опублікування вказаного ПОВІДОМЛЕННЯ 14 березня 2013 року в газеті «Урядовий кур’єр» не може вважатися початком 30-денного строку, після завершення якого рішення МКМТ від 28.04.2012 № СП - 275/2012/4423-08 набуде чинності, оскільки самого РІШЕННЯ ОПУБЛІКОВАНО НЕ БУЛО всупереч ст.22 ЗУ «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» та ч.2 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», ст. 57 Конституції України.

Отже,  дія з вчинення повідомлення в газеті «Урядовий кур’єр» в частині того, що вказане Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення – неправомірна, оскільки вона не відповідає:

 - Ст.57 Конституції України (рішення МКМТ не може вважатися чинним, до тих пір поки воно не доведено до відома населення в порядку, встановленому законом, тобто – ст.22 ЗУ «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»);

- ст.22 ЗУ «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»  (рішення МКМТ, яке, в даному випадку є нормативно-правовим актом, не може набути чинності раніше дня його опублікування в газеті «Урядовий кур’єр»);

 

Протиправність оскаржуваних сукупних дій полягає ще й в тому, що процес НАБУТТЯ ЧИНОСТІ Рішенням МКМТ , а отже – і його застосування відбувається БЕЗ ОПРИЛЮДЕННЯ самого РІШЕНЯ, тобто без можливості ознайомитися з його точним текстом і змістом, а значить  -  без реальної можливості знати свої права і обов’язки, яка гарантована ст.57 Конституції України.

 

 

© ТОВ "ЮФ "Величко Філь" розроблено в Webkitchen